• Wpisów: 142
  • Średnio co: 16 dni
  • Ostatni wpis: 4 lata temu, 16:27
  • Licznik odwiedzin: 34 172 / 2407 dni
 
doshe
 
Przyimki (Prepositions) i przydatne zwroty:

   in the North
   in the south of Greece
   at the North Pole (na Biegunie Północnym)
   I'm going west (idę na zachód).
   I'm going to the West (idę na zachód).
   on the west coast (na zachodnim wybrzeżu)
   on the east bank (na wschodnim brzegu rzeki)
   to the left - na lewo
   to the right - na prawo
   on the left - po lewej stronie
   on the right - po prawej stronie
   in the corner - w kące
   on the corner - na rogu (ulicy)
   in the center - w /po środku

How do I get to ...? - Jak dostać się do...?
What's the best way to ...? Jaka jest najlepsza droga do...?
Where is ...? (Gdzie jest...?
Turn back./Go back. - zawróć
Turn left/right (into ...-street).- skręć w lewo w pawo (w ulicę...)
Go along ....street - idź wzdłuż ulicy...
Cross the street .- przejść przez ulicę

Go straight on (until you come to ...).- idź prosto (aż dojdziesz do..)
Take the first road on the left/right - skręć w pierwszą ulicę po lewej/prawej
opposite - na przeciwko
near - blisko
next to - obok
between - pomiędzy
at the end (of) - na końcu
behind - za
in front of - na przeciwko
(just) around the corner (tuż) za rogiem
traffic lights -światła drogowe

at the traffic lights - na światłach
crossroads - skrzyżowanie

at the crossroads - na skrzyżowaniu

traffic sign - znak drogowy

close to - blisko


Przykład:

- Excuse me, how do you get to the post office? (Przepraszam, jak dość na pocztę?)

- You must go straight all the way to the traffic lights (Trzeba iść cały czas prosto do świateł). At the traffic lights, turn left into Wolności St. (Na światłach, skręć w lewo w ulicę Wolności). On you left you will see a shopping center (Po lewej stronie zobaczysz centrum handlowe). Pass the shopping center and take the second street on the right (Miń centrum handlowe i skręć w drugą ulicę po prawej stronie). Go over the bridge and straight all the way to the roundabout. (Przejdź przez most i idź cały czas prosto do ronda). At the roundabout, turn left into Kościuszki St. (Na rondzie skręć w lewo w ulicę Kościuszki). The post office is opposite a big red building that you will see in that street. (Poczta znajduje się na przeciwko dużego czerwonego budynku, który zobaczysz na tej ulicy).

Nie możesz dodać komentarza.